× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Menu Menu
HoofdgerechtenMain dishes
Heiligenkalender: kies maand en dagCalendar of Saints: choose month, day
Overzicht heiligen op gekozen dagOverview Saints of chosen day
Missaalheiligen van te kiezen maandMissal Saints of a month to choose
... Info over Missaalheiligen... Info about Missal Saints
Heiligen op naamSaints by name
... Heiligen op alfabet... Saints by alphabet
Patroonheiligen, met infoPatron Saints, with info
... Alle patronaten, alfabetisch... All patronages, by alphabet
... Alle trefwoorden naar patronaten... All keywords to patronages
... Trefwoorden met veel patronaten... Keywords to many patronages
Hedendaagse voornamenContemporary first names
NagerechtenDesserts
Toetjes in allerlei smaken, zoals:Desserts in all kinds of flavours, such as:
... Allerlei informatie over jezuÔeten... Various information on jezuits
... Geschiedenis afbeelding kerstgebeuren... History of christmas pictures
... Een lied over Tante Cato en haar heiligen... A song about aunt Cato and her Saints
... Een quiz over de apostelen... A quiz about the apostles
... en nog veel meer...... and much more...
BijgerechtenSide dishes
VoorwoordPreface
© Auteursrecht© Copyright
Leeswijzer van deze websiteReading guide for this site
BronnenLiterature consulted
Hoe wordt men een heiligeHow one becomes a Saint
WoordenboekDictionary
GastenboekGuestbook
ContactContact

© heiligen-3s.nl

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen