× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
Allerheiligen
Bekijk deze pagina op een breed scherm ("landschap-mode")!

Beweeg over (of klik op) de afbeelding voor extra informatie. Onderaan de pagina staan de genummerde heiligen. Bedenk dat de afbeelding vˇˇr 1500 gemaakt werd, heiligen van na 1500 ontbreken dus!

De afbeelding op groter formaat, zonder extra informatie.
Terzijde gezeten wijst Maria(1), in het hemels blauw en gekroond als koningin van de hemel, naar Gods troon.
Op de troon de heilige Drie-eenheid. Rechts met tiara de Vader, links de Zoon.
Tussen hen in de Heilige Geest, afgebeeld als een gekroonde witte duif.
Zij worden omringd door roodgekleurde serafijnen:engelengestalten die de gloed van God voor de mensen moeten afschermen.
De afbeelding komt uit een boek van vˇˇr 1500: 'Histoires Romaines'.
Het bevindt zich in de BibliothŔque National te Parijs.
rij 1 Alle personen zonder heiligenkrans rond hun hoofd, komen waarschijnlijk uit het Oude Testament.
De man met blauwe mantel en rode muts met naast zich de vrouw in het groen met witte hoofddoek: wellicht - gezien hun jeugdig uiterlijk - Isaak(2) met zijn vrouw Rebekka(3).
Is de man met gele schoudermantel, maar zonder hoofddeksel:Abrahams knecht EliŰzer? Hij ging op zoek naar een bruid voor Isaak en kwam met Rebekka terug.
De engeltjes tonen het gezang 'Sanctus Dominus' (= Heilige Heer).
rij 1 Alle personen zonder heiligenkrans rond hun hoofd, komen waarschijnlijk uit het Oude Testament.
Koning David(4) met harp: dichtte en componeerde psalmen.
De man links van David, met groene mantel en witte baard: Jozef(5)?, onderkoning van Egypte.
rij 1 Alle personen zonder heiligenkrans rond hun hoofd, komen waarschijnlijk uit het Oude Testament.
Eva en Adam(6), te herkennen aan hun naaktheid en de appel.
Wellicht is de man met rode puntmuts tussen hen in: aartsvader Abraham(7), stamvader van het uitverkoren volk...?
rij 1 Alle personen zonder heiligenkrans rond hun hoofd, komen waarschijnlijk uit het Oude Testament.
Links de priesterkoning Melchisedek(8)? met hermelijnen kraag en priesterkroon.
Middenin Ańron(9)? met priestermuts.
Rechts Mozes(10) (met hoorntjes) die de stenen tafels toont.
De engeltjes tonen het gezang 'Inmolata, integra, et casta' (= ongerept, rein en kuis: dat moet op Maria slaan).
rij 1 Alle personen zonder heiligenkrans rond hun hoofd, komen waarschijnlijk uit het Oude Testament.
Johannes de Doper(11) (met heiligenkrans) in rode mantel en wijzend naar het lam.
De man met de groene mantel is waarschijnlijk aartsvader Jakob(12), vergezeld van zijn beide vrouwen Lea en Rachel(13).
Zijn de overige bruine mannen op de achtergrond Jakobs twaalf zonen, stamhouders van IsraŰl?
En is de vrouw rechtsboven zijn enige dochter Dina?
rij 2 Heiligen uit het Nieuwe Testament en de Apostelen (niet elk afzonderlijk te onderscheiden).
Met rode jurk, groene mantel en zalfpot: Maria Magdalena(14).
De beide vrouwen rechts van haar en de bisschop zouden resp. Martha(15), Maria en hun beider broer Lazarus (de latere bisschop van Marseille) kunnen zijn. De engeltjes maken muziek...
rij 2 Heiligen uit het Nieuwe Testament en de Apostelen (niet elk afzonderlijk te onderscheiden).
Met X-vormig Andreaskruis: Andreas(16).
rij 2 Heiligen uit het Nieuwe Testament en de Apostelen (niet elk afzonderlijk te onderscheiden).
Met pauselijke tiara, sleutel en boek met rode kaft: Petrus(17).
rij 2 Heiligen uit het Nieuwe Testament en de Apostelen (niet elk afzonderlijk te onderscheiden).
Johannes(18), jeugdig apostel en evangelist (kelk met duiveltje).
Rechts, met gouden mantel, boek met blauwe kaft en zwaard in linkerhand (te zien op deel 13): Paulus(19).
rij 2 Heiligen uit het Nieuwe Testament en de Apostelen (niet elk afzonderlijk te onderscheiden).
Met rode mantel en vollerstang: Jacobus Minor(20), achterneef van Jezus.
Met groene mantel: een van de twaalf apostelen, niet nader te herkennen.
rij 2 Heiligen uit het Nieuwe Testament en de Apostelen (niet elk afzonderlijk te onderscheiden).
In het blauw met grijze baard en pelgrimshoed: Jacobus Maior(21).
In het licht rood met donkere baard: een van de twaalf apostelen.
De engeltjes staan er vredig bij ...
rij 3 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
In het groen met tang (die haar borsten pletten) Agatha(22).
Rechts van haar staat de met pijlen doorboorde Sebastianus(23).
rij 3 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
Christoffel(24) draagt draagt het kind Jezus op zijn schouders naar de overkant.
rij 3 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
De twee zo goed als naakte mannen zijn Crispinus en Crispinianus(25) (ijzeren pinnen onder hun nagels).
rij 3 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
Vooraan staat paus Gregorius(26) (...we hadden een duif bij zijn oor verwacht).
Achter hem staat HiŰronymus(27) (met rode kardinaalshoed).
Gregorius en HiŰronymus maken deel uit van de vier westerse kerkvaders,tezamen met de bisschoppen Ambrosius(28) en Augustinus(29): zijn zij dus de beide overige bisschoppen op deze rij?
rij 3 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
Stefanus(30), diaken, met groene dalmatiek en boek, toont de stenen waarmee hij gestenigd werd.
Rechts, een diaken in goudkleurige dalmatiek: waarschijnlijk Laurentius(31).
Tussen hen in een bisschop (mijter): Ambrosius(28) (of Augustinus(29)).
rij 3 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
De vrouw in het groen en rood, met de tang (waarmee haar de tanden uitgetrokken werden), is Apollonia(32).
rij 4 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
Dit is paus Silvester(33)?
rij 3 Martelaren en belijders uit de eerste eeuwen.
De man links met haartoefje op de kruin: Benedictus(34)?.
Naast hem: zijn zus Scholastica(35)?.
Helemaal rechts met blauwe tabberd, mijter en boek: Augustinus(29) (of Ambrosius(28)).
rij 4 Grote heiligen, zoals ordestichters, abten en kloosterlingen.
Nog een paus. Elke heilige paus (van vˇˇr 1500) komt in aanmerking: Urbanus(36)? Marcellus(37)?
rij 4 Grote heiligen, zoals ordestichters, abten en kloosterlingen.
Naast de paus de artsen Cosmas en Damianus(38)?
Daarnaast: Bernardinus van Siena(39)?
De engeltjes tonen een rol met de tekst: 'O beata trinitas' (= O zalige Drie-eenheid).
rij 4 Grote heiligen, zoals ordestichters, abten en kloosterlingen.
Links Sint Nicolaas(40) (met de drie ten leven gewekte studenten in het pekelvat).
Rechts, in een bruin habijt, Sint Franciscus van Assisi(41) met Jezus' wondeteken in zijn zij.
rij 4 Grote heiligen, zoals ordestichters, abten en kloosterlingen.
Links een niet nader aangeduide paus met boek Leo de Grote(42)?.
Rechts kardinaal Bonaventura(43)?.
rij 4 Grote heiligen, zoals ordestichters, abten en kloosterlingen.
Links achter een niet nader aangeduide bisschop.
Rechts paus Celestinus V die afstand deed van zijn pausambt (tiara in de hand en ambtsgewaad over de arm).
rij 4 Grote heiligen, zoals ordestichters, abten en kloosterlingen.
Links bisschop Hugo de Kartuizer(44)? (vanwege de nabijheid van andere ordestichters).
Rechts, in het wit: Dominicus(45) of Bernardus(46)?.
rij 4 Grote heiligen, zoals ordestichters, abten en kloosterlingen.
De boeklezende abt Antonius de Grote(47) (met T-staf, juist zichtbaar in de rechterhand).
rij 5 Andere heiligen, waaronder veel vrouwen (enkelen zijn aan hun attribuut te herkennen, anderen niet).
Links, met kroon en wit hermelijnen kraag: Keizer Hendrik met zijn vrouw Kunigonde(48) (de hoofddoek duidt aan dat het om een getrouwde vrouw gaat).
Vervolgens een maagd (geen hoofddoek), en een man in blauwe mantel;zij hebben geen attribuut waardoor we hen kunnen herkennen.
De engeltjes maken muziek.
rij 5 Andere heiligen, waaronder veel vrouwen (enkelen zijn aan hun attribuut te herkennen, anderen niet).
Van links naar rechts:
Ursula(49>) (met kroon en een van haar elfduizend maagden als klein meisje vˇˇr zich).
Dorothea(50) (? of een andere maagd).
Een niet te identificeren man met grijze haren en baard.
Margareta(51), staande op een draak waarvan staart en kop (te zien op deel 32) nog juist zichtbaar zijn.
rij 5 Andere heiligen, waaronder veel vrouwen (enkelen zijn aan hun attribuut te herkennen, anderen niet).
In het groen met mijter: een niet nader aangeduide bisschop.
In het blauw met kroon, boek en zwaard: Catharina de Grote(52).
De vrouw rechts in goudkleurig gewaad met lam en martelaarspalm: Agnes(53).
Achter hen staan niet te identificeren mannen.
rij 5 Andere heiligen, waaronder veel vrouwen (enkelen zijn aan hun attribuut te herkennen, anderen niet).
In het groen, met martelaarspalm en toren: Barbara(54).
rij 5 Andere heiligen, waaronder veel vrouwen (enkelen zijn aan hun attribuut te herkennen, anderen niet).
De overigen hebben te weinig herkenningspunten om ze te identificeren.

boven 1: Maria.
rij 1 2: Isaak, 3: Rebekka, 4: Koning David, 5: Jozef, 6: Eva en Adam, 7: Abraham, 8: Melchisedek,
9: Ańron, 10: Mozes, 11: Johannes de Doper, 12: Jakob, 13: Lea en Rachel.
rij 2 14: Maria Magdalena, 15: Martha, 16: Andreas, 17: Petrus, 18: Johannes, 19: Paulus,
20: Jacobus Minor, 21: Jacobus Maior.
rij 3 22: Agatha, 23: Sebastianus, 24: Christoffel, 25: Crispinus en Crispinianus, 26: Gregorius,
27: HiŰronymus, 28: Ambrosius, 29: Augustinus, 30: Stefanus, 31: Laurentius, 32: Apollonia,
33: paus Silvester, 34: Benedictus, 35: Scholastica.
rij 4 36: Urbanus, 37: Marcellus, 38: Cosmas en Damianus, 39: Bernardinus van Siena, 40: Sint Nicolaas,
41: Sint Franciscus van Assisi, 42: Leo de Grote, 43: Bonaventura, 44: Hugo de Kartuizer,
45: Dominicus, 46: Bernardus, 47: Antonius de Grote.
rij 5 48: Keizer Hendrik met zijn vrouw Kunigonde, 49: Ursula, 50: Dorothea, 51: Margareta,
52: Catharina de Grote, 53: Agnes, 54: Barbara.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen