Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5550 heiligen, 4226 voornamen en 8581 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Zeventig

De Zeventig leerlingen die Jezus voor zich uit zond (Lukas 10, 1) behoorden tot de honderdtwintig die na zijn Hemelvaart in Jeruzalem bijeen waren in afwachting van de komst van de Heilige Geest (Handelingen 1, 15).
Uit hen werd de plaatsvervanger van Judas, Matthias, gekozen.
Ook de zeven diakens kwamen uit hun midden (Handelingen 6, 1-6).
Ze namen allen deel aan het werk der apostelen, zodat zij ook zelf met de eretitel 'Apostel' werden bekleed. Een aantal van hun vinden we in het Nieuwe Testament terug in het boek Handelingen der Apostelen en in de Brieven.
Het getal zeventig (of twee-en-zeventig) heeft meer een symbolische waarde. De oosterse kerk is door het combineren van verschillende lijsten gekomen tot een totaal van zes-en-negentig, die elk hun eigen feestdag hebben in de loop van het kerkelijk jaar.

Zie verder: lijst van deze leerlingen / apostelen.

© A. van den Akker s.j.