Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5533 heiligen, 4225 voornamen en 8424 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Adem als symbool

Levensbeginsel; ziel; levengevende kracht; wereldgeest of wereldziel.
Daarnaast ook symbool van het vluchtige, ongrijpbare, vergankelijke, van alles wat niet materieel is.
Het ritme van het in- en uitademen duidt op het eeuwige ritme van leven en dood.
In het eerste bijbelboek Genesis staat dat God de mensen tot levende wezens maakte door hun (zijn) levensadem in de neus te blazen: daar wordt niet het woord 'Abel', maar 'ruach' (= levensgeest) gebruikt.

© A. van den Akker s.j.