Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5550 heiligen, 4226 voornamen en 8581 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Nestorianen

De Nestorianen danken hun naam aan Nestorius, patriarch van Constantinopel (428-431).
Deze werd afgezet, omdat hij leerde dat Maria nooit Gods Zoon gebaard kon hebben. Jezus was immers alleen mens en niet God. De godheid had een tijdje in Hem gewoond en van Hem gebruik gemaakt. Derhalve kon Maria ook nooit 'Moeder van God' genoemd worden.
Tegen al deze dwaalleren in hield paus Leo vast aan de geloofsbelijdenis (ook wel Symbolum = samenvatting of Credo geheten), zoals ze was opgesteld op het Concilie van Nicea (325) en zoals ze eigenlijk nog altijd in de christelijke kerk gebeden wordt.
Nestorius' leer werd verworpen op het concilie van Efese in 431.

© A. van den Akker s.j.