× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Kanunniken

Kanunniken (of koorheren) was oorspronkelijk een geestelijke die stond ingeschreven op een lijst (canon) bij een bepaalde kerk.
Zij hadden tot taak dagelijks op vastgstelde uren in de kerk het koorgebed te verzorgen. Zo'n kerk heette 'collegiale' kerk. Hoewel niet noodzakelijk, leefden de kanunniken vaak samen in een leefgemeenschap, waarbij zij zich meestal hielden aan de regel, die Sint-Augustinus (Ü 430, 28 augustus) had opgesteld ten dienste van zijn priester-leefgemeenschap.
Zo ontstonden rondom dergelijke collegiale kerken gemeenschappen van geestelijken die niet als kloosterlingen leefden en in beperkte mate een eigen bezit behielden.
Zij worden seculiere kanunniken genoemd. In de 12de eeuw ontstonden hiernaast de reguliere kanunniken: kloosterlingen die behalve de zielzorg een gemeenschappelijk kloosterleven en een plechtige koordienst kenden, zoals de premonstratenzers en de kruisheren.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen