× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Apocrief

Men spreekt van apocriefe boeken of geschriften, als het gaat om teksten die bijbelse pretentie hebben, maar niet in de bijbel zijn opgenomen. Vaak gaan ze in op omstandigheden of personen die in de bijbel worden vernoemd, maar waar niets naders over wordt vermeld. Zo zijn er talloze apocriefe boeken die vertellen over de kinderjaren van Jezus, over de herkomst van Maria en Jozef, Jezusí vader en moeder. Over wat er verder gebeurde met Jezusí leerlingen nadat Hij naar de hemel was opgestegen enz. enz.

Er bestaan niet alleen apocriefe boeken rond het Nieuwe Testament, maar ook rond het Oude. Bv over hoe de profeet Jesaja aan zijn eind is gekomen, of over de vraag waarin de zondigheid van de mensen bestond, toen God besloot het mensengeslacht met een zondvloed te verdelgen enz.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen