× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...     

Voorwoord 


 Hoe ontstond... de verzameling
de website

`

Hoe ontstond de verzameling?

In 1975 begon ik mijn loopbaan als docent godsdienst op het Sint-Maartenscollege in Haren, Groningen. De leerlingen verzetten zich tegen elke onderwerp. We zaten in de tijd van de politisering van het onderwijs, van de anti-autoritaire idealen, van de maatschappelijke relevantie van de vakken. Het was de tijd dat gelovigen, katholieken en gematigde protestanten, zich wensten te ontworstelen aan de door hen ervaren betutteling van de kerk.

Als ik in een hogere klas een onderwerp ter sprake bracht, werd het binnen enkele minuten tot aan de grond toe afgebrand.

Ik had toch een mooi vak. Het moest toch mogelijk zijn bij hen interesse te wekken. Heb alle didactische en pedagogische methoden, trucs en foefjes uit de kast gehaald. Toen vroeg ik aan leerlingen: "Jij heet Robert. En jij Diederik. Weet je wat je wat je voornaam betekent?" Daarin waren ze geÔnteresseerd. Sindsdien zoek ik van alle leerlingen die ik voor mij krijg, de betekenis van zijn of haar voornaam uit.

Vervolgens vroeg ik: "Wist je dat er al mensen geweest zijn die hetzelfde heetten als jij? En dat er over die mensen soms mooie verhalen bewaard zijn gebleven? Er zijn ook vaak schilderijen of andere afbeeldingen van gemaakt." Ik verzamelde heiligenlegenden, boeken, plaatjes. Ging er zelf op uit om foto's te maken. Vroeg anderen met heiligenafbeeldingen van hun vakantie terug te komen, of met een 'Woordenboekje van Voornamen' uit verre streken. Raakte in de ban. Beloofde aan een jongen die Floris heette, naar het plaatsje St-Floris te fietsen op de grens van BelgiŽ en Frankrijk, en met gegevens en foto's terug te komen... Bezorgde op die manier de mensen ter plaatse plezier dat ik, een vreemde, geÔnteresseerd was in hun heiligen.

Dit alles sluit mooi aan op mijn oude liefde voor kunstgeschiedenis ('als ik geen pater was geworden, had ik kunstgeschiedenis gestudeerd'), mijn plezier in het vertellen van verhalen. Het vergroot mijn kennis van cultuur en geschiedenis. Heel mijn lesgeefideaal komt in deze liefhebberij samen. Achteraf (maar dan ook alleen maar achteraf!) moet ik die onwillige leerlingen uit de zeventiger jaren misschien wel dankbaar zijn...

Dries van den Akker s.j.


Hoe ontstond de website?

Rond 1997 werd mij gevraagd bij een groep rond geloofsleerlingen op te treden als (voornamelijk administratief) 'hulpje' van de leider van die avonden: pater Dries van den Akker. Het materiaal dat hij bij die bijeenkomsten gebruikte bevatte vaak afbeeldingen van heiligen. Ook werden geregeld geloofszaken van een bijzondere zijde belicht door een legende. Het werd snel duidelijk dat Dries wat met heiligen 'had / heeft'.

Een paar jaar later ging ik 'met de VUT' en kon me helemaal toe gaan leggen op programmeren. Tot nog toe was dat steeds op het chemisch technologische vlak, in Algol, Fortran, (Turbo) Pascal en Delphi. Nu kwam de tijd vrij om eens te kijken naar HTML, CSS, PHP en SQL.

Ergens in 2006 begaf de PC van Dries het en mijn interesse rond PC's kennende vroeg hij om hulp. Op de nieuwe PC moesten bovendien nogal wat bestanden omgezet worden van de DOS (!) versie van WordPerfect naar Word.
Pas op dat moment werd het me duidelijk hoeveel materiaal hij had. Hij toonde me ook de kasten met de bijbehorende verzameling plaatjes. Ik was er van onder de indruk en vroeg hem of hij van plan was het materiaal ooit naar buiten te brengen. Ja en neen: niet door hemzelf, als anderen dat wilden doen: prima, maar het mocht niet teveel (extra) tijd van hemzelf vragen. Ik liet het erbij.

De interesse rond programmeren bracht me bij de opbouw van een parochiŽle website. Daar rees de vraag naar iets dat per dag verschillend zou zijn en ontstond het idee Dries te vragen elke dag een heilige 'te leveren'. Dat was best: hij zou elke dag de heiligen sturen die in zijn verzameling zaten en dan moest ik maar zelf kiezen.....
Het was 13 februari 2007.

Eerst bleef het materiaal gewoon op de website van de parochie. Maar dat was niet geschikt voor zo'n grote verzameling. Bovendien moest de website zo ingericht worden dat een grote verzameling informatie op een ordentelijke manier gepresenteerd kon worden, zonder steeds weer bepaalde stukken opnieuw te schrijven. Ook moesten er een aantal 'toeters en bellen' bij.

Begin mei 2007 begon heiligen-3s.nl

Begin september 2007 werd gestart met het toevoegen van afbeeldingen uit de verzameling van Dries. De afbeeldingen waren toen nog alleen op papier beschikbaar en moesten dus één voor één met de hand gescand worden. Van december 2007 tot december 2008 krijg ik daarbij hulp van een oud-collega: Anton Hexspoor. Mijn dank daarvoor!

Op 17 januari 2008 waren we voor het eerst rond met de tekstuele inhoud.
In april/mei 2008 werd de website uitgebreid met informatie over betekenis, heilige(n) en naamdag(en) van hedendaagse namen.
Eind december 2008 waren we voor de eerste keer 'het jaar rond' met de afbeeldingen.
Midden februari 2009 werd begonnen met het toevoegen van beeldmeditaties.

Eind februari 2010 hadden de oprichters van heiligen.net, met name diaken A.P.G. Jegerings uit Heerlen, geen tijd meer hun site te onderhouden en boden zij ons hun domeinnaam aan. Waarvoor onze dank! De oude inhoud van heiligen.net werd in de loop van een paar maanden vervangen door die van heiligen-3s.nl. In de oorspronkelijke website van heiligen.net kon men patronaten via het hoofdmenu vinden, bij heiligen-3s.nl (nog) niet.
Begin juni 2010 namen we het idee over: in de levensbeschrijvingen verschenen de koppen Patronaten en Afgebeeld en werd 'Patronaten' in het hoofdmenu opgenomen.
Eind juli 2010 kregen heiligen.net en heiligen-3s.nl een (bijna) identieke inhoud.

Het aantal beeldmeditaties nam gestaag toe. Dat hinderde bij de opbouw van de heiligen-sites.
Daarom kregen de beeldmeditaties eind november 2010 hun eigen website: www.beeldmeditaties.nl l.

Eind januari 2011 werd de vormgeving van de websites aangepast voor hen die graag wat grotere tekst willen (instellen) en voor de gebruikers van tablets. Midden 2015 voor het gebruik van mobieljes.

De laatste jaren neemt het aantal levensbeschrijvingen en (hedendaagse) voornamen weinig toe; het aantal afbeeldingen stijgt nog steeds flink. Verder wordt de inhoud van het hoofdmenu-onderdeel 'Meer' steeds groter.

Waarom al dat werk?
Voornamelijk omdat het jammer is als deze fantastische verzameling niet geopend zou worden voor een groter publiek. Het is te hopen dat deze websites daartoe bijdragen...

Albert Gerritsen

© heiligen-3s.nl

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ook interessant: www.beeldmeditaties.nl