Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5434 heiligen, 4225 voornamen en 7572 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† vóór 400  Donata van Rome met Paulina, Rustica, Nomandina, Serotina, Hilaria e.a. 


Info afbeelding

Donata van Rome, Italië; martelares met Paulina, Rustica, Nomandina, Serotina, Hilaria e.a.; † eerste eeuwen christendom.

Feest 31 december.

In oude martelarenboeken staat op 31 december het volgende opgetekend: 'Te Rome, aan de Via Salaria op het kerkhof van Priscilla: de heilige Donata, Paulina, Rustica, Nomandina, Serotina, Hilaria en nog anderen. Allen martelaars.'

Meer is er klaarblijkelijk niet over hen bekend; noch het jaar waarin zij de marteldood stierven, noch de omstandigheden waaronder. Alleen hun namen werden opgetekend en de dag van hun 'geboorte voor het eeuwig leven'. Voldoende om elk jaar hun gedachtenis te vieren.

[101; 390/12p:624; 500»Paulina; Dries van den Akker s.j./2007.12.10]

Bronnen
  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
Voorwoord Leeswijzer Hoe wordt men heilig? Verantwoording Bronnen Woordenboek   
Kerstafbeeldingen De 12 apostelen Pausen Citaten Tante Cato Archief Tegels Bladwijzers Nieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website