Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5546 heiligen, 4226 voornamen en 8566 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 399  Fabiola van Rome 


Info afbeeldingen

Fabiola van Rome, Italië; weduwe & weldoenster; † 399.

Feest 27 december.

Fabiola was een rijke vrouw. Ze was afkomstig uit het aanzienlijke Romeinse geslacht der Fabii. Hoewel zij van jongs af tot de christenen behoorde, liet zij zich al snel na haar huwelijk in het openbaar scheiden van haar wettige echtgenoot om niet lang daarna ook weer even openbaar in het huwelijk te treden met een andere man. Daardoor plaatste zij zichzelf buiten de geloofsgemeenschap. Dat betekende onder meer dat ze niet meer deel mocht nemen aan de gemeenschappelijke bijeenkomsten, en geen sacramenten meer mocht ontvangen. Zowel haar eerste als haar tweede man stierven kort na elkaar. Dat bracht haar tot inkeer. Ze deed ook weer in het openbaar boete in de kerk van Sint Jan van Lateranen te Rome, en tenslotte nam paus Siricius († 399; feest 26 november) haar weer genadig op in de kringen van de gelovigen door haar de toegang tot de sacramenten niet langer te weigeren.

Zij besteedde vanaf dat moment heel haar aanzienlijke vermogen en al haar tijd aan christelijke naastenliefde. Te Ostia, de havenstad van Rome, stichtte zij een hospitaal voor zieken, gebrekkigen en noodlijdenden. Zij vonden daar een gratis verzorging en verpleging. Dit was het eerste 'gasthuis' of 'hospitaal' in Europa. De Franse geschiedschrijver Camille Jullian spreekt hier van 'één van de allerhoogste hoogtepunten in de westerse geschiedenis'.

Op latere leeftijd, in 394, bezocht Fabiola als pelgrim het Heilige Land. Niet alleen om er de heilige plaatsen te bezoeken, maar ook om haar vriendin Paula († 404; feest 26 januari) op te zoeken. Zij woonde in de buurt van Sint Hiëronymus († 420; feest 30 september) en kreeg van hem geestelijke leiding. Ook Fabiola ging op haar beurt bij de heilige in de leer. Hij leefde het leven van een kluizenaar en besteedde al zijn tijd aan het bestuderen van de bijbel. Hij had een kring van heilige kluizenaressen om zich heen verzameld, die een leven leidden van boete en gebed, en toewijding aan de heilige Schrift. De heilige man was diep onder de indruk van de krachtige persoonlijkheid van Fabiola. Na de Hunneninval in Rome in 395 keerde zij terug naar de stad.

Het was Sint Hiëronymus die na haar dood haar levensverhaal op schrift zette.

[000»bk;000»jrb; 122; 165p:298-299; 200/2»12.27; 341p:80; 500; Dries van den Akker s.j./2007.12.08]

Bronnen
  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 12 aug 2010

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website