m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

† 875  Ado van Vienne 

Ado van Vienne (ook van Prüm) osb, Frankrijk; aartsbisschop; † 875.

Feest 16 december.

Hij werd rond 800 in Bourgondië geboren. Voor zijn opvoeding werd hij als kind toevertrouwd aan de abdij van Ferrières. Vandaar kwam hij als leider van de kloosterschool naar het benedictijner klooster van Prüm in de Eifel; dat was ten tijde van abt Markward († 853; feest 27 februari). Naar het schijnt moest hij daar de wijk nemen, omdat jaloerse monniken op hem gebeten waren...

Hij schijnt in Rome (en Ravenna?) geweest te zijn. Vervolgens komen we hem tegen als priester verbonden aan de St-Romanuskerk te Lyon. In 860 wordt hij aartsbisschop van Vienne. Hij komt op voor de goede zeden; zo verdedigt hij de heiligheid en onverbreekbaarheid van het kerkelijk huwelijk tegenover keizer Lothar.

Hij is vooral bekend dankzij zijn 'Martyrologium', een boek waarin alle heiligen met een korte beschrijving worden opgesomd. Het vormt een uitbreiding ten opzichte van het Martyrologium van Beda Venerabilis († 735; feest 25 mei). Daarnaast bezorgt hij een wereldkroniek, die de geschiedenis beschrijft vanaf het begin van de schepping tot in zijn dagen.

Zijn relieken werden door de Hugenoten met die van anderen op een hoop gegooid.

[101a; 102; 103; 111a; 122; 143; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.27]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!