× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

† 1856  Carlo Steeb 

Carlo Steeb, Verona, Italië; priester & stichter; † 1856.

Feest 15 december.

Hij was afkomstig uit de Duitse stad Tübingen waar hij op 18 december 1773 in een protestants milieu was geboren en grootgebracht. Groot was dan ook de consternatie in de familie toen ze het bericht kregen dat hij was overgegaan naar de katholieke kerk. Dat was, toen hij als joopman onderweg was in de Noord-Italiaanse stad Verona. Wellicht is hij daar gegrepen door het werk van inspirerende gelovigen als Pietro Leonardi die zich op aanstekelijke manier bezighielden met werken van naastenliefde.

Hoe dan ook hij meldde zich aan voor het priesterschap en werd gewijd in 1796. Naast zijn taak als leraar op een meisjesschool, besteedde hij in de stad bijzondere aandacht en zorg aan armen, zieken, gevangenen en andere hulpbehoevenden. Hij preekte volksmissies en hoorde bij die gelegenheden biecht van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.

In zijn tijd braken er meer dan eens cholera-epidemieën uit in de stad. Dan spande hij zich zo intensief in voor de slachtoffers dat men hem de bijnaam gaf van ‘Samaritaan van Verona’. Op zijn drieënzestigste stichtte hij nog de gemeenschap van Zusters van de Barmhartigheid. Op die manier kon er nog meer liefdadigheid uitgeoefend worden.

Hij stierf op 15 december 1856, en werd in 1975 zalig verklaard.

[101a/103; 129;180p:62; Dries van den Akker s.j./2007.11.27]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 12 aug 2010

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ook interessant: www.beeldmeditaties.nl