× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

1540  Alle Jezu´etenheiligen 

Op 5 november gedenken de jezu´eten al hun heilige medebroeders; niet alleen degenen die officieel op de lijst staan van heiligen, zaligen, eerbiedwaardigen of dienaren Gods, maar ook al die naamloze broeders die in hun tijd een heilig leven leidden. Wellicht aan de mensen ontgaan, maar niet aan God onze Heer.

Op hun feestdag wordt tijdens de eucharistie het volgende gebed gebeden:

ĹHeilige Vader, machtige eeuwige God,
Om recht te doen aan uw heerlijkheid,
Om zelf heil en genezing te vinden,
Zullen wij U danken, altijd en overal.

In onze heilige en zalige medebroeders
Toont Gij ons de veiligste weg waarlangs wij,
Volgens onze eigen staat en roeping,
Temidden van de wisselvalligheden van het leven,
Kunnen komen tot heiligheid
En tot volkomen eenheid met Christus.

In hen hebt Gij ons
Een voorbeeld van apostolische ijver gegeven.
Gij hebt hen tot machtige voorsprekers gemaakt,
Die ons trouw terzijde staan
Wanneer wij U onze lof brengen.
Met een zo krachtige steun
Kan onze SociŰteit overal ter wereld
Des te beter uw eer verbreiden
En met groter ijver zich wijden aan haar zending.

Daarom, met een menigte van heiligen en engelen,
Verheerlijken wij U
En zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig.ĺ

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ook interessant: www.beeldmeditaties.nl