Overzicht BM  m Gastenboek m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5432 heiligen, 4223 voornamen en 7529 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 809  Ludger van Münster 


Info afbeelding

Ludger van Münster, Billerbeck, Duitsland, stichter & bisschop; † 809.

Feest 26 maart.

Hij was afkomstig uit de Utrechtse plaats Zuilen en werd voor zijn vorming toevertrouwd aan Sint Gregorius, bisschop van Utrecht († ca 775; feest 25 augustus). Hij studeerde ook bij Alcuinus in York († 804; feest 19 mei), de latere leermeester van Karel de Grote († 814; feest 28 januari). Rond 773 kwam hij terug naar Utrecht. Na zijn priesterwijding ca 775 werd hij uitgezonden naar de Friezen. In Deventer bouwde hij een kerk boven het graf van de zojuist gestorven Sint Lebuinus († 780; feest 12 november), maar de invallende Saksen maakten alles weer met de grond gelijk. Ludger vluchtte naar Italië, waar hij drie jaar doorbracht in het benedictijner klooster op de Montecassino.

Op verzoek van Karel de Grote keerde hij in 786 terug naar Westfalen om het bekeringswerk onder de Friezen en Saksen te leiden. De vorst benoemde hem hiertoe rond 804 tot eerste bisschop van het toenmalige Mimigerneford dat vanwege het daar gestichte klooster ('monasterium'), Münster ging heten. Hij stichtte kerken en kloosters, zoals de domkerk van Münster, de benedictijnenabdijen van Werden (bij Essen) en Helmstedt, alsook het vrouwenklooster Nottuln (bij Münster), waar zijn zuster Sint Heriburga abdis werd († 835; feest 16 oktober). Hij schreef een biografie van Sint Gregorius van Utrecht en staat bekend als 'de apostel van de Saksen'. Hij ligt begraven in het klooster van Werden, maar ook in de plaats waar hij is gestorven, Billerbeck, geniet hij grote verering.

Patronaten
Hij is patroon van Saksen, van de Duitse bisdommen Münster en Essen; de plaatsen Billerbeck, Helmstedt, Münster en Werden hebben hem toegewijde kerken.

In Nederland is hij patroonheilige van het Friese Balk (gem. Gaasterlân-Sleat). De plaatsen Bant-Rutten, Dronten, Hengelo (Ov.), Lichtenvoorde (voorheen) en Loenen aan de Vecht hebben een St-Ludgerkerk; Utrecht en Winterswijk een Ludgerkapel.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeldals bisschop (mijter, staf en tabberd); met kerkmodel (stichter); twee ganzen (hij verjoeg door een wonder lastige wilde ganzen die alles kaalvraten).


[000»bk:Manning:16; 000»jrb; 000»schoolplaat:Rutger-predikt-in-de-Groninger-gouwen; Adr.1984p:50; Bei.1983; Bly.1986p:60; Bvl.1985p:100-101; Cal.0000; Deu.1993p:32; Dz2.1896p:495; 500; E& M.1974p:14.108; Frm.1996; HA1.1838p:487.488; Lag.1940p:89; Moo.1968; Rld.1963; RR1.1640»03.26; S& S.1989p:145; Süt.1941; TSP.1992p39;
Dries van den Akker s.j./2010.03.28]

  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
Voorwoord Leeswijzer Hoe wordt men heilig? Verantwoording Bronnen Woordenboek   
Kerstafbeeldingen De 12 apostelen Pausen Citaten Tante Cato Archief Tegels Bladwijzers Nieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website