× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022
† 16e eeuw  Dorothea Wyss en Dorothea Scheuber

Dorothea Wyss & haar dochter Dorothea Scheuber, am Sarnersee, Obwalden, Zwitserland; huisvrouwen; 16e eeuw.

Sterfdag 23 maart(?).

Dorothea Wyss werd geboren in het dorpje Wilen am Sarnersee in het Zwitserse Oberwald. Dat was waarschijnlijk omtrent het jaar 1430. Zij moet ongeveer vijftien jaar geweest zijn, toen zij in het huwelijk trad met Klaus von der Fle ( 1487; feest 25 september), een welgestelde boer uit het naburige dorp Sachseln auf dem Fleli, die op dat moment zo'n vijftien jaar ouder was als zijn bruid. Volgens zeggen was het een goed huwelijk. Ze kregen tien kinderen. Op 16 oktober van het jaar 1467, na 23 jaar huwelijksleven en zeven weken na de geboorte van de jongste, nam Klaus afscheid van zijn vrouw en kinderen om zich als kluizenaar terug te trekken in de eenzaamheid en zijn leven geheel en onverdeeld aan God te wijden.

Zijn vrouw Dorothea had toegestemd in deze ongebruikelijke stap. Er is veel geschreven over dit mysterie. Niemand weet hoevele gesprekken eraan vooraf zullen zijn gegaan. Ook niet, of Klaus veel moeite heeft moeten doen om zijn vrouw tenslotte zover te krijgen. Het is van hem bekend dat hij als kind zich al aangetrokken voelde tot gebed in de eenzaamheid; ook stond hij in aanzien bij de plaatselijke bevolking vanwege zijn uitgewogen oordeel en zijn liefdevolle wijsheid, die hij klaarblijkelijk aan de omgang met God ontleende; hij had met name talent om ruzinde mensen nader tot elkaar te brengen. Zou Dorothea in de loop der jaren steeds meer eerbied hebben gevoeld voor het mysterie van Gods aanwezigheid in het leven van haar man? Zou haar hetzelfde gevoelen zijn overkomen als de heilige Jozef, toen hij hoorde dat God zo'n intieme band met zijn verloofde Maria was aangegaan, dat hij in stilte overwoog van haar te scheiden (Matteus 1,18-19)?

Hoe heeft zij tegen de toekomst aangekeken, waarin zij de zorg zou moeten dragen voor de tien kinderen, de boerderij en het huishouden? Het schijnt dat Klaus haar in financieel opzicht in ieder geval goed heeft achtergelaten. Hoe dan ook: ze heeft ermee ingestemd dat hij zijn roeping volgde. Hij betrok een kluizenaarswoninkje op nog geen kwartier lopen van thuis. Toch is hij nooit meer in zijn boerderij teruggekeerd. Wel kwamen zijn kinderen hem soms opzoeken, en werd hij om raad gevraagd in allerhande kwesties door mensen uit de wijde omgeving. Ongeveer twintig jaren heeft Klaus zo geleefd, tot hij op z'n negenenzestigste of zeventigste stierf.

Zijn vrouw treedt vervolgens weer terug in de schaduw van haar man. Het op grond van Dorothea's instemming, dat men in haar evenzeer een heilige vermoedt als in haar man.

Toen Paus Johannes Paulus II op n van zijn reizen ook Zwitserland aandeed, is hij naar de kluis van Broeder Klaus gegeaan. Daar heeft hij het volgende gebed uitgesproken:

"Het waren moeilijke tijden, toen u Broeder Klaus de roeping gaf om het geweten te zijn van zijn landgenoten en vrede te stichten.
Het is aan uw leiding te danken dat huwelijk en gezin van Broeder Klaus en Dorothea tot een plaats van geloof en gebed werden.
Het is uw voorzienigheid dat Broeder Klaus in Dorothea een wijze echtgenote trof; zij heeft met hem gestreden en gebeden om de kracht te vinden teneinde aan uw goddelijke wil te gehoorzamen.
U gaf Dorothea de roeping om op de plaats van haar man te gaan staan en de verantwoording voor familie, huis en hof op zich te nemen. Zo maakte zij de weg vrij voor haar man om een heilig leven leiden in de Ranft: vrij om te bidden, en vrij om aan uw opdracht te voldoen: vrede te stichten..."

[Die.1949; Gui.1973; 175; Anselm Keel 'Dorothea, Bruder Klausens Frau Freiburg, Kanisiusverlag, 1991 ISBN 3.85764.344.7]

En van hun dochters heette naar moeder, Dorothea. Zij zal later de moeder worden van de heilige Konrad Scheuber.

Deze Konrad is een waar navolger van zijn grootvader. Ook hij kiest er pas op latere leeftijd voor om zich als kluizenaar in de eenzaamheid terug te trekken. Juist als Klaus von der Fle nam hij afscheid van zijn familie en legde hij al zijn openbare functies neer en betrok het hutje waarin destijds zijn opa, broeder Klaus, had gewoond. Ook hij werd daar druk bezocht door mensen die zijn raad of zijn gebed vroegen voor al hun noden.

Hij verhuisde zelfs naar nog eenzamer oorden, maar ook daar wisten de mensen hem te vinden. Hij is gestorven op 5 maart 1559.


Bronnen
[S&S.1989; Dries van den Akker s.j./1998.03.09]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen