m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

† 120  Marcianus van Tortona 

Marcianus van Tortona, Italië; bisschop & martelaar; † 120.

Feest 6 maart.

Hij was een leerling van Sint Barnabas († 1e eeuw; feest 11 juni), de voormalige reisgezel van Sint Paulus († ca 67; feest 29 juni). Deze zou hem hebben benoemd tot eerste bisschop van Tortona in Piemonte. Na een ambt van vijfenveertig jaar zou hij onder keizer Hadrianus (117-138) de marteldood hebben ondergaan. De plaatselijke stadhouder Sapricius zou hem voor zijn rechterstoel hebben gedaagd, en hem tot geloofsafval hebben gedwongen. Op zijn standvastige weigering werd de heilige eerst met gloeiende ijzers toegetakeld en tenslotte onthoofd.

De jonge soldaat Secundus van Asto († 120; feest 30 maart), die door hem tot het geloof in Christus was gebracht, droeg zoveel zorg voor een eerbiedige begrafenis dat hij de verdenking op zich laadde zelf christen te zijn. Ruim drie weken later zou hij zijn leermeester volgen in de marteldood.

Verering & Cultuur
Het was een van zijn latere opvolgers Sint Innocentius († ca 347; feest 17 april), die zijn relieken verhief tot de eer der altaren, zodat ze door de gelovigen konden worden vereerd.

Volgens sommigen zou hij dezelfde zijn als zijn tijdgenoot Marcianus van Ravenna.

Patronaten
Hij is patroonheilige van de stad Tortona.

[Adr.19--; Bdt.1925p:439; Lin.1999; Mty.2003; Mül.1860p:86; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991p:334; Dries van den Akker s.j./2008.03.29]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!