× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 120  Marcianus van Tortona

Marcianus van Tortona, Italië; bisschop & martelaar; † 120.

Feest 6 maart.

Hij was een leerling van Sint Barnabas († 1e eeuw; feest 11 juni), de voormalige reisgezel van Sint Paulus († ca 67; feest 29 juni). Deze zou hem hebben benoemd tot eerste bisschop van Tortona in Piemonte. Na een ambt van vijfenveertig jaar zou hij onder keizer Hadrianus (117-138) de marteldood hebben ondergaan. De plaatselijke stadhouder Sapricius zou hem voor zijn rechterstoel hebben gedaagd, en hem tot geloofsafval hebben gedwongen. Op zijn standvastige weigering werd de heilige eerst met gloeiende ijzers toegetakeld en tenslotte onthoofd.

De jonge soldaat Secundus van Asto († 120; feest 30 maart), die door hem tot het geloof in Christus was gebracht, droeg zoveel zorg voor een eerbiedige begrafenis dat hij de verdenking op zich laadde zelf christen te zijn. Ruim drie weken later zou hij zijn leermeester volgen in de marteldood.

Verering & Cultuur
Het was een van zijn latere opvolgers Sint Innocentius († ca 347; feest 17 april), die zijn relieken verhief tot de eer der altaren, zodat ze door de gelovigen konden worden vereerd.

Volgens sommigen zou hij dezelfde zijn als zijn tijdgenoot Marcianus van Ravenna.

Patronaten
Hij is patroonheilige van de stad Tortona.


Bronnen
[Adr.19--; Bdt.1925p:439; Lin.1999; Mty.2003; Mül.1860p:86; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991p:334; Dries van den Akker s.j./2008.03.29]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen