m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

† ca 269  Marius de Pers 


Info afb.

Marius (of Maris) de Pers (ook van Rome), Italië; martelaar met zijn, vrouw Martha en hun beide zoons Audifax & Abachum; † ca 269.
Feest 16 & 19 januari.

Zij waren christenpelgrims uit Perzië, die naar Rome waren gekomen om de graven van de martelaars te bezoeken. Tijdens de regering van keizer Claudius II, bijgenaamd Gothicus (268-270), werden ze opgepakt en gedood omwille van Christus: Marius, Audifax en Abachum werden onthoofd, Martha werd in een meer verdronken. Ze werden begraven in Ad Nymphas te Rome.

Verering & Cultuur
De abdijkerk, St-Salvator van Prüm in de Eifel bezit relieken van de vier heiligen. Ze worden vermeld in een inventarislijst van de kerkelijke schatten uit 1003. In diezelfde tijd verwierf ook de abdijkerk van Seligenstaat relieken van deze heiligen. Men vermoedt dat zij aan beide abdijen geschonken zijn door Karel de Grote. In Prüm zijn de drie mannen, Marius, Audifax en Abachum, de geschiedenis ingegaan als de ‘heilige drie geneesheren’. Een bijschrift in de kerk verklaart: ‘Zij waren weliswaar geen arts van beroep. Maar in 1683 schrijft een monnik uit de abdij, Brand geheten: “Men noemt ze niettemin ‘De Heilige Drie Geneesheren’, omdat tot op de huidige dag vele bezoekers bezweren dat zij op hun graf van allerlei kwalen zijn genezen.”’

Naast de kapel waar de reliekschrijn van de Drie Geneesheren staat uitgesteld, heeft men een beeld geplaatst van Cosmas en Damianus, in gezelschap van Mozes: toch drie geneesheren in de ware zin van het woord!

Hun feestdag staat op 19 januari. Zij worden op 16 januari vermeld in het Martyrologium van Jeruzalem.

[Ab1.1822p:50»Marthe; Bly.1986p:18; Bri.1953»Marius; Ha1.1839p:113; Lin.1999; Rld.1963; RR1.1640»01.19; Dries van den Akker s.j./2007.12.27]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 apr 2017

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!