Overzicht BM  m Gastenboek m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5432 heiligen, 4223 voornamen en 7529 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† ca 302  Julianus van Antinoë 


Info afbeelding

Julianus van Antinoë (ook van Antiochië, Syrië), Egypte; weldoener & martelaar met zijn vrouw Basilissa en Antonius, een priester, Anastasius, een pasgedoopte, alsmede Marcionilla en Celsus, een moeder met kind; † tegen 302.

Feest 8 (byzantijnse kerk) & 9 januari & 21 juni.

Zoals vele christenen uit de begintijd van het christendom, leefden Julianus en Basilissa in de verwachting, dat Christus spoedig op aarde zou terugkomen om het Koninkrijk van God voorgoed te vestigen. Zij gaven uiting aan hun geloofsovertuiging door af te zien van seksuele gemeenschap. Die was immers gericht op de toekomst; maar in de nabije toekomst zou het paradijs aanbreken...
Van hun ruime middelen richtten zij twee gasthuizen in: één voor mannen: daar zorgde Julianus voor; en één voor vrouwen onder leiding van Basilissa.
Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus (284-305) werden de twee gasthuizen in brand gestoken. Zijzelf moesten met nog een
aantal anderen omwille van Christus de marteldood ondergaan.
Naast 302 vinden we ook als sterfjaar 311. Volgens een oude legende zou Basilissa aan de moordpartij zijn ontsnapt en elders op hoge leeftijd een natuurlijke dood gestorven zijn.

Misschien dat deze Julianus aan de basis staat van de beroemde legende over Julianus de Herbergzame? (zie 29 januari).

[Adr.19--»01.08; Bei.1983; BjL.1986; Bri.1953; Ha1.1838p:50; Kib.1990; Mül.1860; Pir.1976p:141; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991; RR1.1640»01.09; S&S.1989; SHC.1985; Tor.1987; Dries van den Akker s.j./2007.12.20]

  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
Voorwoord Leeswijzer Hoe wordt men heilig? Verantwoording Bronnen Woordenboek   
Kerstafbeeldingen De 12 apostelen Pausen Citaten Tante Cato Archief Tegels Bladwijzers Nieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website