Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5550 heiligen, 4226 voornamen en 8581 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 1121  Erminold van Prüfening 


Info afbeeldingen

Erminold van Prüfening osb, Duitsland; abt & martelaar; † 1121.

Feest 6 januari.

De schattingen omtrent het jaar waarin hij geboren is, lopen uiteen van ongeveer 1035 tot 1070. Zeker is dat hij afkomstig was uit een oud adellijk Zwabisch geslacht en dat hij reeds als jongetje aan de benedictijner abdij van Hirsau werd toevertrouwd op het moment dat de heilige abt Wilhelmus († 1091; feest 4 juli) daar de kloosterhervormingen van Cluny doorvoerde. Hij werd monnik en ontving de priesterwijding. In 1106 of een jaar later werd hij op verzoek van de pas aangetreden keizer Hendrik V († 1125) abt van klooster Lorsch. Het was de bedoeling dat hij op zijn beurt daar de kloosterhervormingen zou doorvoeren. Maar zijn pogingen mislukten en uiteindelijk keerde hij weer naar Hirsau terug.
Toen bisschop Otto van Bamberg († 1139; feest 30 juni) in 1114 op het ouderlijk landgoed te Prüfening een nieuwe abdij stichtte, bevolkte hij de nieuwe vestiging met monniken uit Hirsau en vroeg Erminold er de eerste abt te worden.
Intussen was de investituurstrijd in alle hevigheid losgebarsten: een tijd van grote verwarring, waarin partijen en bondgenoten even gemakkelijk van positie wisselden als er geld tegenover stond.
Vanwege zijn aanspraken op kerkelijke goederen was keizer Hendrik V door de paus in de ban gedaan. Dat was er dan ook de reden van dat abt Erminold de keizer de toegang tot zijn klooster ontzegde, toen deze in gezelschap van de bisschoppen van Regensburg en Bamberg om toelating tot het kloosterterrein vroeg. Een daad van grote moed en standvastigheid, die al naargelang tot welke partij men zich bekende waardering en bewondering dan wel diepe haat en wraakgevoelens te weeg bracht.
Op het feest van Driekoningen van het jaar 1121 werd de abt dan ook door een van zijn haatdragende monniken om het leven gebracht. Het is niet duidelijk of het motief voor deze daad gezocht moet worden in solidariteit met de verbannen keizer, of dat de monnik het niet eens was met de drastische en strenge kloosterhervormingen van Erminold. De meeste historici vermoeden het laatste.

Verering en Cultuur
Zestig jaar later zette een monnik zich aan zijn levensbeschrijving. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat er op zijn graf wonderen en genezingen gebeurden. In 1283 werd hij door bisschop Hendrik II von Rotteneck tot de eer der altaren verheven. Voor die gelegenheid liet hij door een onbekend gebleven beeldhouwer, die sindsdien wordt aangeduid met de naam 'de meester van Erminold', een prachtig gotisch grafmonument vervaardigen.

[000ğApollonia:Kirchenführer-Regensb.:39; Bri.1955; Gdn.1990p:38; Lin.1999; Rit.1989p:143-7; Dries van den Akker s.j./2007.12.19]

Bronnen
  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website