× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
Menukaart  
Hoofdgerechten
Heiligenkalender: kies maand en dag
Overzicht heiligen op gekozen dag
Missaalheiligen van te kiezen maand
... Info over Missaalheiligen
Heiligen op naam
... Heiligen op alfabet
Patroonheiligen, met info
... Alle patronaten, alfabetisch
... Alle trefwoorden naar patronaten
... Trefwoorden met veel patronaten
Hedendaagse voornamen

Nagerechten
Toetjes in allerlei smaken, zoals:
... Geschiedenis afbeelding kerstgebeuren
... Een lied over Tante Cato en haar heiligen
... en veel meer...

Bijgerechten
Voorwoord (Dries van den Akker sjAWG)
Leeswijzer van deze website
Hoe iemand een heilige werd / wordt
Over de inhoud, met name de afbeeldingen
Woordenboek
Gastenboek
Geraadpleegde literatuur
Contact


Main dishes
Calendar of Saints, choose month, day
Overview Saint of choosen day
Missal Saints of month to choose
... Info about Missal Saints
Saints by name
... Saints by alphabet
Patron Saints, with info
... All patronages, by alphabet
... All keywords to patronages
... Keywords to many patronages
Contemporary first names

Desserts
Desserts in all flavours, such as:
... History of christmas pictures
... Song about aunt Cato and her Saints
... and much more...

Side dishes
Preface (Dries van den Akker sjAWG)
Reading guide for this site
How one became / becomes a Saint
About the content, esp. the images
Dictionary
Guestbook
Consulted literature
Contact

© heiligen-3s.nl

VoorwoordLeeswijzer
Hoe wordt men heilig?Over de afbeeldingen
WoordenboekGastenboek
Bronnen